Kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webových sídiel

Kontaktujte nás
Kvalifikované certifikáty pre autentizáciu webových sídiel sú určené pre zabezpečenie webov s najvyšším stupňom dôveryhodnosti. Kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel zaisťujú dôveryhodnosť webových sídiel organizácie pre ich návštevníkov a sú významným bezpečnostným atribútom.
web sidla 1

Kvalifikované certifikáty pre autentizáciu webových sídiel zabezpečuje:

  • Zabezpečenie webovej stránky
  • Overenie organizácie, na ktorú bol certifikát vydaný
  • Informácie o organizácii a certifikačnej autorite, ktorá certifikát vydala
  • Overenie až do 10 domén

Certifikát je možné vydať organizačnej zložke štátu alebo právnickej osobe, ktorá splní aspoň jednu z nasledujúcich požiadaviek:

  • podľa záznamov v obchodnom registri alebo záznamov registračné agentúry existuje už najmenej tri roky,
  • predloží potvrdenie od finančnej inštitúcie spadajúce pod dozor národnej banky, že u nej má vedený bežný účet (aktívna, neblokovaný),
  • údaje o nej možno overiť vo verejne dostupnom aktuálnom registri QTIS alebo QIIS.

KONTAKT

Veľký Diel 3323,
Žilina 010 08