Kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webových sídiel

Kontaktujte nás
Kvalifikované certifikáty pre autentizáciu webových sídiel sú určené pre zabezpečenie webov s najvyšším stupňom dôveryhodnosti. Kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel zaisťujú dôveryhodnosť webových sídiel organizácie pre ich návštevníkov a sú významným bezpečnostným atribútom.
b ikony GDPR

Kvalifikované certifikáty pre autentizáciu webových sídiel zabezpečuje:

  • Zabezpečenie webovej stránky
  • Overenie organizácie, na ktorú bol certifikát vydaný
  • Informácie o organizácii a certifikačnej autorite, ktorá certifikát vydala
  • Overenie až do 10 domén

Certifikát je možné vydať organizačnej zložke štátu alebo právnickej osobe, ktorá splní aspoň jednu z nasledujúcich požiadaviek:

  • podľa záznamov v obchodnom registri alebo záznamov registračné agentúry existuje už najmenej tri roky,
  • predloží potvrdenie od finančnej inštitúcie spadajúce pod dozor národnej banky, že u nej má vedený bežný účet (aktívna, neblokovaný),
  • údaje o nej možno overiť vo verejne dostupnom aktuálnom registri QTIS alebo QIIS.

CERTIFIKÁTY NÁŠHO TÍMU

Náš tím tvoria kvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v najnáročnejších IT projektoch. Početné certifikáty svedčia o nikdy nekončiacej túžbe nášho tímu neustále napredovať, uspieť a zlepšovať sa.

 • AND-401: Android Application Development
 • AND-402: Android Security Essentials
 • ArchiMate 2 Certified
 • ArchiMate 2 Foundation
 • Architectural Design of SOA Solutions – IBM Certified SOA Solution Designer
 • CCNA Exploration: Accessing the WAN
 • CCNA Exploration: LAN Switching and Wireless
 • CCNA Exploration: Network Fundamentals
 • CCNA Exploration: Routing Protocols and Concepts
 • Certified Information Systems Auditor (CISA)
 • Certifikovaný tester (ISTQB)
 • IBM Business Analytics Midmarket Foundational Sales Professional v20
 • IBM Certified Integration Developer – Business Process Manager Advanced V8.0
 • IBM Certified SOA Solution Designer (2007)
 • IBM Certified Solution Designer – IBM Rational Unified Process V7.0
 • IBM Certified Solution Designer – Object Oriented Analysis and Design, vUML 2
 • IBM DB2 9 Fundamentals (C2090-730)
 • IBM MobileFirst Sales Professional v10
 • IBM PureApplication System Technical Salesy Mastery Test v1
 • ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management
 • Manage complex events with Intelligent Operation Center 1.5
 • Microsoft Certified Professional
 • Microsoft Specialist: Programming in C#
 • Microsoft Technology Associate: Networking Fundamentals
 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft® Certified Technology Specialist: .NET Framerwork 4, Service Communication Applications
 • Microsoft® Certified Technology Specialist: .NET Framerwork 4, Windows Applications
 • Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)
 • Oracle Application Server 10g R2: Administration I Ed 2
 • Oracle Database 11g: Administration Workshop I Ed 2
 • Oracle Database 11g: Administration Workshop II Ed 2
 • Oracle Database 11g: Performance Tuning Ed 2
 • Oracle Database 11g: RAC Administration Ed 2
 • Oracle Database 12c Administrator Certified Associate
 • Oracle WebLogic Server 11g: Administration Essental Ed 2
 • Oracle WebLogic Server 11g: Advanced Administration Ed 2
 • PRINCE2® Foundation
 • PRINCE2® Practitioner
 • Programming Mobile Applications for Android Handheld Systems
 • Red Hat System Administration II
 • SAP ABAP assosiate developer
 • SAP Certified Technology Associate – SAP Authorization and Auditing for NetWeaver 7.31
 • SAP Certified Technology Associate – SAP HANA
 • SAP Certified Technology Associate – SAP NetWeaver Portal
 • SAP Certified Technology Specialist – SAP HANA Installation
 • TOGAF 9 Certified
 • TOGAF 9 Foundation
footerr (1)

KONTAKT

Veľký Diel 3323,
Žilina 010 08