Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka

Kontaktujte nás
Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka obsahuje údaje v elektronickej forme, ktoré spájajú ďalšie údaje v elektronickej forme s konkrétnym časom. Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka je dôkazom o existencii týchto údajov v konkrétnom čase. Po podpísaní dokumentu elektronickým podpisom, ku ktorému je pripojená kvalifikovaná elektronická časová pečiatka, je možné neskôr presne určiť dátum a čas, kedy bol tento elektronický dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
cas peciatka 1
Potom, ako je nejaký elektronický dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom spolu s časovou pečiatkou, tento dokument už nie je možné upraviť bez toho, aby vykonané zmeny nebolo možné zistiť.

KONTAKT

Veľký Diel 3323,
Žilina 010 08