Elektronický podpis

nfqes qualified trust service provider

Elektronický podpis (Označovaný tiež ako ES alebo jednoduchý elektronický podpis) podľa eIDAS je podpis založený na certifikáte, ktorý identifikuje podpisujúceho ako fyzickú osobu.  Má o level nižšiu úroveň ako zdokonalený elektronický podpis (AdES) eIDAS, nemá kvalifikovaný štatút.

V rámci našich riešení dochádza k stotožneniu osobný pred vydaním certifikátu prostredníctvom Scanu dokladov, overeniu telefónneho čísla ako aj emailovej adresy. Prípadne k stotožneniu prostredníctvom niektorej z našich registračných autorít.

Napriek tomu, že jednoduchý elektronický podpis nemá kvalifikovaný štatút, je ho možné využiť pri potvrdzovaní napríklad vnútro-firemných dokumentov alebo dokumentov pri ktorých nie je nutná taká vysoká miera právnej istoty (Zmluvy s nižšou prioritou). Predstavuje garanciu podpísania dokumentu v danom čase danou osobou.