Uchovávanie elektronických podpisov a pečatí

nfqes qualified trust service provider

Uistite vašich klientov, že dôveryhodnosť vašich podpísaných dokumentov platí viac ako desaťročie vďaka kvalifikovanej archivácií.

Na rozdiel od vlastnoručného podpisu, dôveryhodnosť a overiteľnosť elektronického podpisu alebo pečate časom klesá.

Dôvodom je klesajúca bezpečnosť algoritmov, ktoré boli použité na ich vyhotovenie, expirácia a dostupnosť údajov potrebných na ich overenie.

Pre potreby archivácie je často potrebné zabezpečiť overiteľnosť v horizonte niekoľkých desaťročí. Počas takéhoto dlhého obdobia môžu byť pôvodné algoritmy prelomené útokmi na slabiny, ktoré v čase podpisu/pečate neboli známe.

Ďalej je možné predpokladať zásadný nárast výpočtového výkonu, ktorý uľahčuje prelomenie algoritmov hrubou silou.

Preto je potrebné elektronické podpisy a pečate počas archivačnej doby udržiavať, napríklad pravidelným archívnym prepodpisovaním, ktoré prepodpisuje odtlačky pôvodného dokumentu, pôvodný podpis alebo pôvodnú pečať a platné údaje potrebné na ich overenie v danom čase, pričom sa vždy archívne prepodpisuje v tom čase neprelomiteľným certifikátom.

Takýmto prepodpisovaním je možné dosiahnuť, že aj po uplynutí niekoľkých rokov bude dokument s podpisom/pečaťou overiteľný ako platný, čo umožňuje použiť takto podpísaný dokument dlhodobo aj na právne účely.

PREČO NFQES?

Ikona NFQES bezpečnostného riešenia

Kredibilita spoločnosti

Archivácia certifikátov a pečatí zaistí, že každý bude schopný jednoducho rozpoznať dokumenty vydané vašou spoločnosťou.

Ikona cloud bezpečnostného uchovania elektronického podpisu a pečatí

Bezpečnosť a istota

Chránite vaše dokumenty pred neoprávnenou zmenou alebo falšovaním. Zapečatené dokumenty si zachovávajú svoju plnú právnu silu.
Ikona dôveryhodnosti elektronického podpisu

Dôvera zákazníkov

Využívaním riešení s najvyššou úrovňou bezpečnosti chránite vašich klientov čím budujete dôveryhodnosť vašej spoločnosti.

VÝHODY PRE VAŠU SPOLOČNOSŤ

Digitalizácia vašich administratívnych procesov poskytne vášmu podniku jasnú konkurenčnú výhodu:
Ikona Právna ochrana Uchovania elektronických podpisov a pečatí

Právna ochrana

Zabezpečíte dôveryhodnosť a overiteľnosť elektronických dokumentov v horizonte desaťročí.
Ikona dokumentov NFQES

Digitalizácia

Digitalizácia administratívnych procesov zvýši efektivitu, udržateľnosť a súlad so všetkými právnymi normami.

Ikona paperless technológie Uchovanie elektronických podpisov a pečatí

Ochrana prírody

Vďaka paperless technológií znižujete co2 stopu, chránite prírodu a hlásite sa k zodpovednej väčšine.