Uchovávanie elektronických podpisov a pečatí

nfqes badge

Na rozdiel od vlastnoručného podpisu, dôveryhodnosť a overiteľnosť elektronického podpisu alebo pečate časom klesá. Dôvodom je klesajúca bezpečnosť algoritmov, ktoré boli použité na ich vyhotovenie, expirácia a dostupnosť údajov potrebných na ich overenie.

Pre potreby archivácie je často potrebné zabezpečiť overiteľnosť v horizonte niekoľkých desaťročí. Počas takéhoto dlhého obdobia môžu byť pôvodné algoritmy prelomené útokmi na slabiny, ktoré v čase podpisu/pečate neboli známe. Ďalej je možné predpokladať zásadný nárast výpočtového výkonu, ktorý uľahčuje prelomenie algoritmov hrubou silou. Preto je potrebné elektronické podpisy a pečate počas archivačnej doby udržiavať, napríklad pravidelným archívnym prepodpisovaním, ktoré prepodpisuje odtlačky pôvodného dokumentu, pôvodný podpis alebo pôvodnú pečať a platné údaje potrebné na ich overenie v danom čase, pričom sa vždy archívne prepodpisuje v tom čase neprelomiteľným certifikátom. Takýmto prepodpisovaním je možné dosiahnuť, že aj po uplynutí niekoľkých rokov bude dokument s podpisom/pečaťou overiteľný ako platný, čo umožňuje použiť takto podpísaný dokument dlhodobo aj na právne účely.

Uchovávanie elektronických podpisov a pečatí