Služby

nfqes badge

NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme moderné riešenia pre všetky typy a veľkosti organizácií.

Kvalifikovaný elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis

Vytvoriť alebo overiť dokument podpísaný elektronickým podpisom
Uchovávanie elektronických podpisov a pečatí

Uchovávanie elektronických podpisov a pečatí

Zabezpečiť uchovávanie elektronických podpisov a pečatí
Kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webových sídiel

Kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webových sídiel

Zabezpečiť alebo overiť zabezpečenie webového sídla
Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka

Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka

Vytvoriť alebo overiť dokument označený elektronickou časovou pečiatkou
Kvalifikovaná elektronická pečať

Kvalifikovaná elektronická pečať

Vytvoriť alebo overiť dokument označený elektronickou pečaťou