Pokročilá elektronická pečať

nfqes qualified trust service provider

 

Zdokonalená elektronická päčať (AdES – Advanced electronic signatures) tiež označovaná ako pokročilá elektronická päčať je o úroveň nižší elektronický podpis ako kvalifikovaný, ktorý identifikuje podpisujúceho ako právnickú osobu (Firmu, organizáciu respektíve inštitúciu). Je založený na Zdokonalenom elektronickom certifikáte. Technologicky medzi nimi nie je žiaden rozdiel, avšak je rozdiel v procese overenia osoby pri vydávaní certifikátu a úrovne overovania pri podpisovaní. Tento podpis je plne vhodný na právne úkony, avšak nie je vhodný pre komunikáciu so štátom.

Hlavným rozdielom je to, že overenie osoby pri vydávaní certifikátu nie je potrebné vykonať osobne alebo iným kvalifikovaným certifikátom.

Druhý faktor využívaný pri podpisovaní nemusí mať až takú vysokú úroveň zabezpečenia. Môže sa využiť NFQES Autentifikátor alebo SMS.