Ovládač k čipovej karte Gemalto IDPrime 940

nfqes badge

Ovládač k čipovej karte Gemalto IDPrime 940

Popis

Klientska aplikácia (verzia 10.8. R6), ktorá umožňuje užívateľovi vykonávať základné operácie s čipovou kartou Gemalto IDPrime 940 – prezeranie obsahu, zmena PIN, PUK a podobne.

Podporované OS:

  • Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)
  • Windows 10 (32-bit, 64-bit) až do 21H1
  • Windows 11 (21H2)
  • Windows Server 2012 a 2012 R2 (64-bit)
  • Windows Server 2016 (64-bit)
  • Windows Server 2019 (64-bit)

Inštrukcie k inštalácii ovládačov

  1. Rozbaľte súbor SafeNet-Minidriver-x64-10.8-R6.msi_.zip do Vami zvoleného adresára na lokálny disk.
  2. Na samotnú inštaláciu aplikácie pre Váš operačný systém, vyberte SafeNet-Minidriver-x64-10.8-R6.msi.
  3. Po nainštalovaní je aplikáciu možné priamo spustiť cez ponuku Windows Štart kliknutím na voľbu SafeNet Authentication Client Tools. Aplikácia sa takisto automaticky spúšťa pri štarte počítača a v tom prípade môžete aplikáciu spustiť aj cez panel úloh.

Na stiahnutie