Mandátny certifikát

nfqes qualified trust service provider

PODMIENKY A PREČO MANDÁTNY CERTIFIKÁT?

Mandátny certifikát je, v zmysle §8 ods. 1 zákona č. 272/2016 Z. z. , kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný fyzickej osobe, ktorá je oprávnená:

• zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene
• vykonávať činnosť podľa osobitného predpisu
• vykonávať funkciu podľa osobitného predpisu

Fyzická osoba, ktorej je vydaný takýto typ certifikátu, sa označuje ako mandatár.

Vďaka mandátnemu certifikátu je možné elektronicky realizovať právne úkony, ktoré klasicky vyžadujú písomnú formu.

Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, ktorému kvalifikovaný štatút udelil orgán dohľadu t. j . Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), vydá mandátny certifikát mandatárovi, ktorý preukáže oprávnenie podľa §8 ods. 2 zákona 272/2016 Z. z. zákon o dôveryhodných službách, spôsobom uvedeným pre dané oprávnenie v  zozname oprávnení vedenom NBÚ

Mandátny certifikát nesmie obsahovať pseudonym.

VÝHODY ELEKTRONICKÉHO PODPISU

ikona pohodlie pri elektronickom podpise

Pohodlie

Elektronický podpis NFQES vám umožní vybaviť všetky zmluvy pohodlne, rýchlo a jednoducho. Kedykoľvek a kdekoľvek priamo z vášho mobilu.

ikona záruky autenticity a bezpečnosti

Flexibilita

Naše dôveryhodné služby vám poskytnú najvyššiu záruku autenticity a bezpečnosti elektronického podpisovania. S platformou NFQES získate vy aj vaši klienti istotu, že podpis na dokumente je 100% originál.

Ikona inovatívne riešenie KEP

Inovačné

Ponúkame jednoduché a pohodlné riešenie založené na pokročilej technológii 21. storočia.  Bez nutnosti inštalácie softvéru a najímania IT špecialistov a v súlade s myšlienkou „bezpapierov“.

CHARAKTERISTIKA ELEKTRONICKÉHO PODPISU

Ikona bezpečnostného riešenia KEP

Bezpečné

Bezpečnosť je našou najvyššou prioritou. Používame najnovšie technológie šifrovania a garantujeme najvyššie bezpečnostné štandardy, podobné tým, ktoré sa používajú v bankových inštitúciách.

Ikona certifikačnej autority KEP

Certifikačná autorita

Môžete si byť istí, že dokumenty, na ktorých odošlete svoj elektronický podpis, sú právne záväzné v celej EÚ, v súlade s nariadením eIDAS, politikou GDPR, ako aj požiadavkami stanovenými v Občianskom zákonníku a Úrade pre hospodársku súťaž a Ochrana spotrebiteľa.

Ikona Eko-friendly elektornického podpisu

Ekológia

Pomôžme životnému prostrediu vďaka spoľahlivej paperless technológií NFQES. Nestrácajte peniaze na archiváciu dokumentov, tlač, servis, poštové služby a zastaralé spracovávanie papierových dokumentov.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je potrebný na podpisovanie dokumentov (Zmluvy, Objednávky,…), ktoré vyžadujú písomnú formu podpisu.

Kvalifikovaný elektronický podpis je ekvivalentom vlastnoručného podpisu.

Na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu je potrebný kvalifikovaný certifikát elektronického podpisu.

Kvalifikovaný certifikát môžu vydávať iba kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb, ako napríklad NFQES / brainit.sk, s.r.o. .

Na získanie kvalifikovaného certifikátu je potrebné overenie vašej totožnosti prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu alebo preukázaním sa pasom.

Môžeme povedať, že kvalifikovaný elektronický podpis je efektívnejší ako vlastnoručný podpis, nakoľko nemôže byť odmietnutý ako dôkaz v súdnom procese.

V prípade vlastnoručného podpisu jeho pravosť overuje písmo znalec.

Postup získania mandátneho certifikátu je rovnaký ako v prípade získania kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovaný elektronický podpis s tým, že v prípade mandátneho certifikátu musí žiadateľ hodnoverným spôsobom, v súlade s platnou legislatívou, preukázať nárok na oprávnenie, pre ktoré žiada vydať mandátny certifikát.