Kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webových sídiel

nfqes badge

Kvalifikované certifikáty pre autentizáciu webových sídiel sú určené pre zabezpečenie webov s najvyšším stupňom dôveryhodnosti. Kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel zaisťujú dôveryhodnosť webových sídiel organizácie pre ich návštevníkov a sú významným bezpečnostným atribútom.

Kvalifikované certifikáty pre autentizáciu webových sídiel zabezpečuje:

  • zabezpečenie webovej stránky,
  • overenie organizácie, na ktorú bol certifikát vydaný,
  • informácie o organizácii a certifikačnej autorite, ktorá certifikát vydala,
  • overenie až do 10 domén.

Certifikát je možné vydať organizačnej zložke štátu alebo právnickej osobe, ktorá splní aspoň jednu z nasledujúcich požiadaviek:

  • podľa záznamov v obchodnom registri alebo záznamov registračné agentúry existuje už najmenej tri roky,
  • predloží potvrdenie od finančnej inštitúcie spadajúce pod dozor národnej banky, že u nej má vedený bežný účet (aktívna, neblokovaný),
  • údaje o nej možno overiť vo verejne dostupnom aktuálnom registri QTIS alebo QIIS.
Kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webových sídiel