Kvalifikovaná elektronická pečať

nfqes badge

Medzi kvalifikovaným elektronickým podpisom a kvalifikovanou elektronickou pečaťou existuje len veľmi malý rozdiel. Kým kvalifikovaný elektronický podpis sa používa na podpisovanie elektronického dokumentu fyzickou osobou, kvalifikovaná elektronická pečať sa používa na podpisovanie elektronického dokumentu právnickou osobou.

Kvalifikovaná elektronická pečať rovnako ako kvalifikovaný elektronický podpis elektronického dokumentu zabezpečuje:

  • autenticitu – možno jednoznačne overiť identitu subjektu, ktorý podpis vytvoril,
  • integritu – možno preukázať, že po podpísaní dokumentu nedošlo k žiadnej úmyselnej alebo neúmyselnej zmene obsahu dokumentu, aký bol v čase jeho podpisovania,
  • nepopierateľnosť – autor nemôže tvrdiť, že nevyhotovil daný podpis elektronického dokumentu.

Využitie kvalifikovanej elektronickej pečate je napríklad pri komunikácii právnickej osoby s orgánmi štátnej moci a verejnej správy, pri komunikácii s finančnou správou, súdmi a pod.

Pre vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate musí byť k dispozícii:

  • elektronický dokument,
  • súkromný kľúč uložený na bezpečnom zariadení,
  • verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču, na ktorý bol vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou kvalifikovaný certifikát,
  • prostriedok na vyhotovenie elektronického podpisu certifikovaný NBÚ SR.
Kvalifikovaná elektronická pečať