Kvalifikovaný elektronický podpis

Kontaktujte nás
Kvalifikovaný elektronický podpis je v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. zdokonalený elektronický podpis, ktorý je vyhotovený s použitím kvalifikovaného zariadenia a založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy.
Vďaka kvalifikovanému elektronickému podpisu je možné elektronicky realizovať právne úkony, ktoré klasicky vyžadujú písomnú formu. Kvalifikovaný elektronický podpis teda v tomto prípade nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu.
b ikony Elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis elektronického dokumentu zabezpečuje:

  • autenticitu – možno jednoznačne overiť identitu subjektu, ktorý podpis vytvoril,
  • integritu – možno preukázať, že po podpísaní dokumentu nedošlo k žiadnej úmyselnej alebo neúmyselnej zmene obsahu dokumentu, aký bol v čase jeho podpisovania,
  • nepopierateľnosť – autor nemôže tvrdiť, že nevyhotovil daný podpis elektronického dokumentu
Využitie kvalifikovaného elektronického podpisu je naozaj široké. Je možné ho využiť napríklad pri komunikácii s orgánmi verejnej moci, pri službách obchodného alebo živnostenského registra, pri komunikácii s finančnou správou SR, súdmi a pod.

Pre vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu musí byť k dispozícii:

  • elektronický dokument,
  • súkromný kľúč uložený na bezpečnom zariadení,
  • verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču, na ktorý bol vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou kvalifikovaný certifikát,
  • prostriedok na vyhotovenie elektronického podpisu certifikovaný NBÚ SR.

CERTIFIKÁTY NÁŠHO TÍMU

Náš tím tvoria kvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v najnáročnejších IT projektoch. Početné certifikáty svedčia o nikdy nekončiacej túžbe nášho tímu neustále napredovať, uspieť a zlepšovať sa.

 • AND-401: Android Application Development
 • AND-402: Android Security Essentials
 • ArchiMate 2 Certified
 • ArchiMate 2 Foundation
 • Architectural Design of SOA Solutions – IBM Certified SOA Solution Designer
 • CCNA Exploration: Accessing the WAN
 • CCNA Exploration: LAN Switching and Wireless
 • CCNA Exploration: Network Fundamentals
 • CCNA Exploration: Routing Protocols and Concepts
 • Certified Information Systems Auditor (CISA)
 • Certifikovaný tester (ISTQB)
 • IBM Business Analytics Midmarket Foundational Sales Professional v20
 • IBM Certified Integration Developer – Business Process Manager Advanced V8.0
 • IBM Certified SOA Solution Designer (2007)
 • IBM Certified Solution Designer – IBM Rational Unified Process V7.0
 • IBM Certified Solution Designer – Object Oriented Analysis and Design, vUML 2
 • IBM DB2 9 Fundamentals (C2090-730)
 • IBM MobileFirst Sales Professional v10
 • IBM PureApplication System Technical Salesy Mastery Test v1
 • ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management
 • Manage complex events with Intelligent Operation Center 1.5
 • Microsoft Certified Professional
 • Microsoft Specialist: Programming in C#
 • Microsoft Technology Associate: Networking Fundamentals
 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft® Certified Technology Specialist: .NET Framerwork 4, Service Communication Applications
 • Microsoft® Certified Technology Specialist: .NET Framerwork 4, Windows Applications
 • Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)
 • Oracle Application Server 10g R2: Administration I Ed 2
 • Oracle Database 11g: Administration Workshop I Ed 2
 • Oracle Database 11g: Administration Workshop II Ed 2
 • Oracle Database 11g: Performance Tuning Ed 2
 • Oracle Database 11g: RAC Administration Ed 2
 • Oracle Database 12c Administrator Certified Associate
 • Oracle WebLogic Server 11g: Administration Essental Ed 2
 • Oracle WebLogic Server 11g: Advanced Administration Ed 2
 • PRINCE2® Foundation
 • PRINCE2® Practitioner
 • Programming Mobile Applications for Android Handheld Systems
 • Red Hat System Administration II
 • SAP ABAP assosiate developer
 • SAP Certified Technology Associate – SAP Authorization and Auditing for NetWeaver 7.31
 • SAP Certified Technology Associate – SAP HANA
 • SAP Certified Technology Associate – SAP NetWeaver Portal
 • SAP Certified Technology Specialist – SAP HANA Installation
 • TOGAF 9 Certified
 • TOGAF 9 Foundation
footerr (1)

KONTAKT

Veľký Diel 3323,
Žilina 010 08