Elektronické certifikáty

nfqes qualified trust service provider

Digitálny podpis

Poskytujeme moderné riešenia pre všetky typy a veľkosti organizácií.

Ikona mandátny certifikát

Digitálny podpis

Elektronický dokument podpísaný digitálnym podpisom je najnižšia úroveň elektronického podpisu.

Elektronické certifikáty

Poskytujeme moderné riešenia pre všetky typy a veľkosti organizácií.

Ikona mandátny certifikát

Elektronický podpis

Vytvoriť alebo overiť dokument s mandátnym podpísom
Ikona mandátny certifikát

Elektronická pečať

Vytvoriť alebo overiť dokument s mandátnym podpísom

Pokročilé certifikáty

Poskytujeme moderné riešenia pre všetky typy a veľkosti organizácií.

Ikona mandátny certifikát

Pokročilý elektronický podpis

Vytvoriť alebo overiť dokument s mandátnym podpísom
Ikona mandátny certifikát

Pokročilá elektronická pečať

Vytvoriť alebo overiť dokument s mandátnym podpísom

Kvalifikované certifikáty

Poskytujeme moderné riešenia pre všetky typy a veľkosti organizácií.

Kvalifikovaná elektronická pečať

Kvalifikovaná elektronická pečať

Vytvoriť alebo overiť dokument označený elektronickou pečaťou
Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka

Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka

Vytvoriť alebo overiť dokument označený elektronickou časovou pečiatkou
Kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webových sídiel

Kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webových sídiel

Zabezpečiť alebo overiť zabezpečenie webového sídla
Uchovávanie elektronických podpisov a pečatí

Uchovávanie elektronických podpisov a pečatí

Zabezpečiť uchovávanie elektronických podpisov a pečatí
Kvalifikovaný elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis

Vytvoriť alebo overiť dokument podpísaný elektronickým podpisom
Ikona mandátny certifikát

Mandátny certifikát

Vytvoriť alebo overiť dokument s mandátnym podpísom