Elektronická pečať

nfqes qualified trust service provider

Elektronická päčať v kontexte elektronického podpisu(Označovaný tiež ako jednoduchý elektronický podpis) podľa eIDAS je podpis založený na certifikáte, ktorý identifikuje podpisujúceho ako právnickú osobu (Firmu, organizáciu respektíve inštitúciu).  Má o level nižšiu úroveň ako zdokonalený elektronický podpis (AdES) eIDAS, nemá kvalifikovaný štatút.

V rámci našich riešení dochádza k stotožneniu osobný pred vydaním certifikátu prostredníctvom Scanu dokladov, overeniu telefónneho čísla ako aj emailovej adresy. Prípadne k stotožneniu prostredníctvom niektorej z našich registračných autorít.

Napriek tomu, že jednoduchý elektronický podpis nemá kvalifikovaný štatút, je ho možné využiť pri potvrdzovaní napríklad vnútro-firemných dokumentov alebo dokumentov pri ktorých nie je nutná taká vysoká miera právnej istoty (Zmluvy s nižšou prioritou). Predstavuje garanciu podpísania dokumentu v danom čase danou osobou.