Digitálny podpis

nfqes qualified trust service provider

Elektronický dokument podpísaný digitálnym podpisom – jedná sa o podpis na základe kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis so zárukou autenticity, integrity a nepopierateľnosti.

V online prostredí je plnohodnotnou alternatívou osobne odovzdaného a vlastnoručne podpísaného dokumentu.

V rámci platformy NFQES je digitálnym podpisom označovaná najnižšia úroveň elektronického podpisu, kedy sa nevydáva používateľovi vlastný certifikát s vlastným menom ale využíva sa NFQES certifikát, ktorý zabezpečuje autenticitu, integritu a nepopierateľnosť podpisu. V tomto prípade sa k dokumentu pridáva podpisová strana, ktorá identifikuje podpisujúce osoby a spôsobí ich overenia.

Overenie prebieha: SMS overenie účtu, email overenie, Druhý faktor pri podpise (NFQES autentifikátor alebo SMS)